Med et standard brukerstedsgebyr på hele 3,85 % er det ikke overraskende at mange bedrifter kvier seg for å ta imot betalinger med American Express. Men det eksklusive imaget til disse kortene er ikke helt ufortjent, og for noen typer virksomheter kan det være verdt å tilby kundene muligheten til AmEx-betaling til tross for det høye gebyret.

American Express i Norge

Foto: Thomas Becker.

Foto: Thomas Becker.

American Express har rundt 85 000 brukere i Norge. Kortene er klart posisjonert for kunder med høy inntekt og stort forbruk: De har en anselig årsavgift (mellom 650 og 1 700 kroner), men til gjengjeld ingen øvre kredittgrense.

American Express samarbeider med en rekke partnere for å tilby ulike fordeler knyttet til bruk av kredittkortet. Mange av medlemsfordelene gjelder reisetjenester, som reiseforsikring, leiebil, restaurantmåltider og hotellovernattinger.

Et av de mest populære AmEx-kortene i Norge er SAS EuroBonus Classic American Express Card. Gjennom samarbeidet med bonusprogrammet til flyselskapet SAS kan kundene tjene opp bonuspoeng når de handler med American Express. Denne tjenesten kommer også med spesialtilbud på reiser, opplevelser og aktiviteter over hele verden.

I Norge utstedes AmEx-kort av DNB på lisens fra American Express.

Hvorfor akseptere American Express?

American Express har en litt annen forretningsmodell enn andre kortutstedere som Visa og MasterCard. Mens de sistnevnte henter en betydelig andel av inntektene sine fra renter på kredittkjøp, er det kundenes årsavgifter og brukerstedsgebyrene som utgjør hoveddelen av inntektene til American Express. Så hvordan klarer selskapet å selge inn prisforskjellen?

Hovedargumentet til American Express, og årsaken til at mange brukersteder velger å godta det høye gebyret, er at kundebasen deres er svært attraktiv for utsalgsstedene. Den typiske AmEx-brukeren er en person med høy inntekt og stor kjøpekraft, og mange av kundene reiser mye både privat og i jobbsammenheng.

amex-shopping

Siden mange av medlemsfordelene forutsetter kortkjøp over en viss terskel, har brukerne også ekstra insentiver for å handle for større beløp med AmEx-kortet. Summa summarum: Kunder som betaler med American Express er også ofte de mest lønnsomme.

Store virksomheter får rabatt

I Norge hadde Nets (tidligere Teller) lenge monopol på innløsningsavtale med American Express, men fra 1. desember 2016 ble det mulig å ta imot American Express også med kortleseren iZettle. iZettle tar 1,75 % i gebyr per transaksjon, uansett kort, og for American Express er dette en ekstremt konkurransedyktig sats.

Ønsker å kunne ta American Express med en tradisjonell betalingsterminal, må du fortsatt inngå avtale med Nets. Annonsert gebyrsats dersom du inngår denne avtalen via DNB eller Nordea er 3,85 % av salgsverdi.

I virkeligheten betaler mange brukersteder mindre enn dette. En undersøkelse foretatt av Norges Bank viste at gjennomsnittlig gebyr av salgsverdi for American Express var 2,89 %. Dette skyldes hovedsakelig at store brukersteder forhandler seg til lavere gebyrer. Dersom du regner med å ha relativt beskjedent salgsvolum, kan du ikke regne med å få tilbud om denne gebyrsatsen.

Hvis du syns gebyret virker urimelig høyt, kan en mellomløsning være å sende hele eller deler av det videre til kundene gjennom et påslag i prisen for AmEx-betalinger. Dette er ikke veldig vanlig i Norge, men et slikt ekstragebyr gjør det mulig å unngå kjedelige situasjoner med kunder som ikke får betalt, samtidig som du ikke gjør alt for grove innhugg i marginen din.

Et alternativ er å vurdere et annet eksklusivt kort – Diners Club. Gebyrene for dette er noe lavere. Elavon annonserer ikke sine priser på Diners Club, men gjennomsnittlig sats i følge Norges Banks undersøkelse er 2,51 %. Med iZettle er Diners Club-gebyret 1,75 % som for alle andre kort.

En uoffisiell, brukergenerert oversikt over hvilke utsalgssteder i Norge som nå godtar American Express finner du på amexvenn.no.

Konklusjon

Hvis din virksomhet henvender seg til et generelt kjøpesterkt publikum, til utenlandske turister eller til reisende generelt, bør du kanskje vurdere om fordelene med å akseptere American Express veier opp for den høye gebyrsatsen. Kan du tiltrekke deg flere kunder med større kjøpekraft, eller skape økt kundelojalitet?

En god pekepinn vil være hvor ofte du får forespørsler fra kunder som ønsker å betale med American Express.