Nordmenn ligger på europatoppen i kortbruk. Selv om BankAxept (debetkort) fortsatt representerer åtte av ti kortbetalinger i Norge, er det også blitt stadig vanligere å bruke kredittkort i kortterminaler.

De fleste bedrifter som selger til privatpersoner vil derfor velge å akseptere betaling med kredittkort for å tilfredsstille kundenes forventninger, til tross for at brukerstedsgebyrene er langt høyere enn for betaling med debetkort.

Nøyaktig hvor mye det koster å ta imot betaling med kredittkort kan det imidlertid være vanskelig å få oversikt over. I denne artikkelen ser vi på hvilke kostnader som følger med det å motta kredittkortbetalinger, hvilke avtaler du trenger, og hvordan du finner ut hvem det lønner seg å inngå avtale med.

Prisstruktur

Prisstrukturen for kredittkortbetaling er nokså komplisert, og for å finne den beste løsningen for akkurat din bedrift vil det være bryet verdt å gjøre noen regneøvelser basert på omsetning og antall transaksjoner.

Visa og MasterCard: verdens mest brukte kredittkort. Foto: Juri Samsonov.

Visa og MasterCard: verdens mest brukte kredittkort. Foto: Juri Samsonov.

Uansett om du vil ta bare debetkort eller både debet- og kredittkort, må du i de fleste tilfeller betale et etableringsgebyr og eventuelt en månedspris for selve betalingsterminalen, og ditto for brukerstedsavtalen med banken. Mer informasjon om dette finner du i denne artikkelen.

Dersom du vil kunne ta betaling med kredittkort og ikke bare BankAxept, må du i tillegg inngå separat avtale om dette med en kortinnløser.

Les også: Motta kredittkortbetaling: Hvem tilbyr kortinnløsning?

For innløsningstjenestene betaler du vanligvis en engangspris ved etablering, et måneds- eller årsabonnement, samt en prosentandel av de transaksjonene som betales med kredittkort. Det er prisene på disse tjenestene vi tar for oss i denne artikkelen.

Priser på innløsningsavtale

Markedet for innløsningstjenester er ikke spesielt transparent. Mange av aktørene oppgir ikke listepriser på sine tjenester, men forhandler om priser med hver enkelt bedriftskunde.

DnB har imidlertid publisert prislister for sine innløsningsavtaler med Nets. Ifølge DnBs standardavtale om innløsning, også via Nets, er etableringskostnaden 990 kr for standard betalingsterminaler. Månedsprisen for Visa- og MasterCard-avtale er 129 kr. Innløsning av BankAxept kommer i tillegg, og koster 150 kr per måned.

Hos Nordea kostet det tidligere 750 kr per brukersted å etablere avtale om kortinnløsning, pluss en månedspris på mellom 200 og 557 kr avhengig av terminal, som også omfatter BankAxept. Prislisten er imidlertid ikke lenger tilgjengelig, og nye kunder må be om individuelt pristilbud.

Elavon er en annen stor tilbyder av innløsningstjenester. Selskapet oppgir ikke listepriser på internett, men Elavons kundetjeneste opplyser at årsgebyret for innløsningsavtalen er 990 kr. Her kommer det ikke månedsgebyr i tillegg, ifølge vår kilde.

Brukerstedsgebyrer for Visa og MasterCard

I tillegg til de faste prisene for etablering og abonnement, kommer den vanligvis største utgiftsposten for å akseptere betaling med kredittkort: Brukerstedsgebyrene.

Hos Nordea er gebyret for Visa og MasterCard på 1,90 % av transaksjonsbeløpet. DnB (via Nets) tar 1,80 %. Ifølge våre opplysninger tar Elavon 1,99 % i servicegodtgjørelse for innløsning av Visa og MasterCard. Mindre bedrifter med moderat salgsvolum må belage seg på kostnader i dette sjiktet.

Store bedrifter kan derimot oppnå bedre avtaler med alle innløserne. Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig brukerstedsgebyr for de vanligste kredittkortene, basert på en undersøkelse gjennomført av Norges Bank i 2007. Her ser vi for eksempel at gjennomsnittlig gebyr for betaling med American Express er en god del lavere enn standardsatsen 3,75 %. Dette skyldes at store brukersteder forhandler seg til lavere gebyrer.

Korttype Gebyr*
VISA 1,78 %
MasterCard/EuroCard 1,86 %
Diners Club 2,51 %
American Express 2,89 %

* Gjennomsnittlig gebyr i prosent av salgsverdi. Faste gebyrer kommer i tillegg.

Kilde: Norges Bank, 2007, Kostnader i betalingssystemet

Brukerstedsgebyrer for American Express og Diners Club

Hvis du vil tilby kundene dine muligheten til å betale med American Express eller Diners Club, har du litt færre valgmuligheter.

Nets hadde tidligere monopol på innløsningsavtale med American Express i Norge, men siden 1. desember 2016 er det også blitt mulig å ta imot American Express-betalinger med iZettle (se nedenfor).

Den annonserte gebyrsatsen dersom du inngår avtale med Nets via DNB eller Nordea, er 3,85 % av salgsbeløpet. Som tabellen fra Norges Bank ovenfor viser, er det mange brukersteder som har lavere gebyrsatser, men dersom du ikke har et betydelig salgsvolum kan du nok ikke regne med å betale mindre enn standardsatsen.

iZettles gebyrsats for American Express er 1,75 %, som er iZettles faste gebyrsats uansett type kort.

Diners Club innløses kun av Elavon og iZettle, og har noe lavere gebyrsatser enn American Express. Elavon oppgir som nevnt ikke listepriser, men ifølge tallene fra Norges Bank var gjennomsnittssatsen i 2007 på 2,51 %. Mindre brukersteder betaler nok en høyere gebyrsats enn dette.

Les også: Bør du akseptere American Express?

Et konkurransedyktig alternativ: iZettle

De siste årene har det kommet noen nye aktører på markedet, som opererer med en annen og enklere prismodell. For eksempel tilbyr iZettle en pakkeløsning som omfatter både betalingsterminalen og innløsningstjenestene, og som ikke krever en egen brukerstedsavtale.

Det eneste du trenger i tillegg til iZettle-pakken er en alminnelig bedriftskonto i banken.

Les også: iZettle kortlesere: erfaringer så langt

Med iZettle-pakken kan du ta imot betaling med Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, American Express, JCB, Diners Club og Union Pay. iZettle krever ikke etableringsgebyr eller faste månedsgebyrer. Det eneste du betaler etter at du har kjøpt selve terminalen (en enkel kortleser som kobles til en smarttelefon eller et nettbrett), er transaksjonsgebyret.

Gebyrsatsen er 1,75 %, uansett type kort. For mindre bedrifter som har en stor andel kunder som betaler med kredittkort, spesielt American Express, vil iZettle være et svært konkurransedyktig alternativ.

Kilder:

Finans Norge, 9. oktober 2015, Kortbruk økte med 7,6 prosent i september

Norges Bank, 2007, Kostnader i betalingssystemet