Kontaktløse kort gjør handel for småbeløp raskere og enklere. I stedet for å stikke kortet inn i betalingsterminalen og taste inn PIN-kode, holder kunden bare kortet inntil terminalen i noen sekunder. Er beløpet under 200 kroner, gjennomføres transaksjonen uten PIN.

For bedrifter som selger for relativt små beløp, som kiosker og kaffebarer, vil kontaktløse kort bidra til raskere transaksjoner. Når kortbetaling blir enklere vil kanskje også flere kunder velge det, og færre kontanter i omløp betyr lavere risiko for både tyveri og vekslingsfeil.

Men hva med svindel? Hvem er ansvarlig hvis et kontaktløst kort blir misbrukt i din forretning?

Reglene er nøyaktig de samme for kontaktløse kort som for tradisjonelle kort: Det er banken eller kredittkortselskapet som er ansvarlige for tap som skyldes uautoriserte betalingstransaksjoner. Dersom kortholderen har latt PIN-koden komme på avveie, må han eller hun selv dekke inntil 1 200 kroner, eller inntil 12 000 kroner dersom det er utvist grov uaktsomhet. Brukerstedet kan ikke holdes ansvarlig.

Les også: Kontaktløs betaling: Når bør du være klar?

Sikkerhet i kontaktløse kort

Kontaktløse kort skiller seg fra tradisjonelle kort når det gjelder sikkerhet på to måter. I og med at betalinger for under 200 kroner ikke krever PIN-kode, kan et mistet eller stjålet kort benyttes til å handle med av noen som ikke kjenner koden.

Imidlertid må kunden taste PIN-koden på nytt når kortet er blitt brukt til kjøp for til sammen 600 kroner på samme dag, som altså utgjør det største beløpet en kunde kan bli svindlet for på denne måten. Dermed er ikke tyveri av kontaktløse kort spesielt attraktivt for kriminelle.

Det andre aspektet er NFC-antennen på kortet. Kritikerne har pekt på at kortene kan leses uten at brukeren ønsker det, dersom man kommer nærme nok med en avleser. Kortutstedernes svar er at dataene som eventuelt blir avlest, i praksis ikke kan brukes til noe. Kunder som likevel er bekymret for å at kortene deres skal bli avlest av kriminelle, kan skaffe en kortholder som blokkerer NFC-antennen slik at kortet må tas ut for å kunne benyttes.

Erfaringene fra Storbritannia, der kontaktløse kort har vært i omløp lenge allerede, tilsier at de nye kortene ikke er utsatt for tyveri og svindel i større grad enn tradisjonelle kort, snarere tvert imot.

Bare en overgang?

Kanskje er kontaktløse kort bare en mellomløsning på veien mot den egentlige framtida for elektronisk betaling: mobilbetaling. NFC-teknologien er felles for begge, og en betalingsterminal som kan lese kontaktløse kort vil også kunne brukes til å ta imot mobilbetaling.

For strengt tatt er nytten ved å ikke taste PIN-kode for små beløp nokså begrenset. Den virkelige fordelen vil komme når forbrukerne kan betale med mobilen overalt, og la lommeboka bli igjen hjemme.

Se også: Er du klar for den mobile lommeboka – Apple, Samsung  og Android Pay

Kilder

Lovdata, Lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven), kapittel 2-5
Smart Card Alliance, Contactless Payments Security Questions & Answers