Hva er X- og Z-rapporter? Kassarapporter og dagsoppgjør forklart

Kassasystemloven trådte i kraft 1. januar 2017. Loven fastsetter krav til kassasystemer som tilbys for salg, utleie eller utlån til bokføringspliktige virksomheter. Ett av lovkravene er at hvert kassepunkt skal kunne produsere såkalte X-rapporter og Z-rapporter, i tillegg til salgs- og returkvitteringer. Men hva er egentlig disse X- og Z-rapportene, og hva brukes de til? [...]

Av Mette Hautemanière|2019-04-22T08:37:59+02:00Publisert: 17.1. 2017|Tags: |

Lov om kassasystemer: Dette bør du vite

Siden 1. januar 2019 har alle næringsdrivende som driver kontantsalg plikt til å bruke kassasystemer som tilfredsstiller lovens krav. Kassasystemloven omhandler kassasystemer som tilbys til virksomheter som driver kontantsalg. Med kontantsalg menes varer og tjenester der kjøperens betalingsplikt blir gjort opp ved levering, enten det betales med kort eller kontanter. Salg over internett regnes ikke som kontantsalg. [...]

Av Mette Hautemanière|2019-01-22T04:18:59+01:00Publisert: 15.1. 2019|Tags: |