Å ta imot betaling med kort er ikke lenger forbeholdt faste utsalgssteder. Norge er i ferd med å bli et kontantløst samfunn, og selv om du bare skal drive salg i noen få dager eller uker, vil det som regel være nødvendig å skaffe en betalingsterminal.

Konserter, messer, loppemarked, jordbærsalg: Det finnes mange anledninger der man kan ha behov for å ta betaling med kort i løpet av noen hektiske dager eller uker, selv om virksomheten ellers ikke krever det.

Korttidsleie virker kanskje som den opplagte løsningen dersom behovet for en betalingsterminal er begrenset til en kort periode. Men som vi skal se nedenfor, er det ikke sikkert at det lønner seg å leie framfor å kjøpe.

Korttidsleie av betalingsterminal

Mobil betalingsterminal fra Nets

Det fins mange tilbydere av betalingsterminaler for korttidsleie, og priser og vilkår kan variere betydelig. Her er de vanligste alternativene:

  • Banken. Mange banker tilbyr betalingsterminaler for både korttids- og langtidsleie.
  • Direkte fra terminalleveradøren. Nets og Verifone er de største leverandørene i Norge.
  • Forhandlere. En rekke forhandlere av butikk- og betalingsløsninger formidler korttidsleie av betalingsterminaler fra Nets og Verifone, ofte i et lokalt geografisk marked.

Kjøp av kortleser for mobil enhet

Hvis du bare trenger å ta imot kortbetaling i en begrenset periode er det lite aktuelt å kjøpe en tradisjonell betalingsterminal, til det er kostnaden for høy. Med den mobile kortleseren iZettle Reader har markedet imidlertid fått et nytt alternativ, som for mange kan vise seg mer økonomisk enn korttidsleie — til tross for at terminalen må kjøpes (for 199 kr eks mva her).

iZettle Reader med kortKortleseren kobles til en smarttelefon eller et nettbrett, og salget gjennomføres via en app på enheten. Mobilen eller nettbrettet må ha 3G, 4G eller WiFi-dekning for å kunne gjennomføre transaksjonen.

Siden det meste av elektronikken og kompleksiteten håndteres av den mobile enheten, er selve kortleseren relativt enkel og rimelig å produsere, sammenlignet med tradisjonelle betalingsterminaler. Det er heller ikke nødvendig med eget mobilabonnement for kortleseren, som kobles til den mobile enheten via Bluetooth.

Hvis du allerede disponerer en smarttelefon eller et nettbrett, kan det altså bli billigere å kjøpe en kortleser enn å leie en tradisjonell betalingsterminal, selv for en kort periode.

Kjøpe eller leie: Hva koster det?

Den totale kostnaden ved å bruke en betalingsterminal begrenser seg ikke til kjøp eller leie av selve terminalen. For å kunne ta imot betaling med kort, må du også betale et lite gebyr for hvert salg du gjør med terminalen, enten et fast beløp (for betalinger med BankAxept) eller en prosentandel av salgssummen (Visa, MasterCard og andre tilsvarende kort).

Leier du en terminal, trenger du dessuten avtaler med BankAxept AS og med banken for å kunne ta imot BankAxept-betalinger, pluss eventuelt en egen innløsningsavtale for å kunne akseptere Visa og MasterCard. Disse avtalene kan ha visse engangskostnader i tillegg til transaksjonsgebyrene.

iZettle, på sin side side, tar ingen engangsavgifter for å håndtere mottak av kortbetalingen. Til gjengjeld er transaksjonsgebyrene høyere enn det du kan regne med å betale hvis du leier en terminal, først og fremst fordi iZettle ikke benytter BankAxept. iZettle opererer med en flat gebyrsats på 1,75 % av salgsbeløpet, uansett type kort.

De to prismodellene er altså ganske forskjellige. For å finne ut om det vil lønne seg å leie en tradisjonell terminal eller kjøpe en iZettle Reader, er det derfor nødvendig å regne litt på saken.

Nedenfor ser vi på to ulike scenarier. Leieprisene tar utgangspunkt den mye brukte mobile terminalen Ingenico iWL220, leid direkte fra Nets. Nets har per i dag ikke en offentlig tilgjengelig prisliste. Prisene kan derfor variere ut fra omsetning og bransje, men de vi oppgir her har tidligere vært publisert av Nets og gir en god indikasjon på nivået du kan forvente.

Innløsningsgebyret for BankAxept er basert på DNBs pris på 12 øre per transaksjon. Dette gebyret er ikke merverdiavgiftsbelagt.

Priseksempel 1: Fotballcup over to helger, med omsetning på 60 000 kr

I det følgende sammenligner vi kostnadene ved leie versus kjøp av betalingsterminal for et idrettslag som arrangerer fotballcup over to helger og omsetter for totalt 60 000 kr.

Idrettslaget har organisasjonsnummer og en bankkonto, men har fram til nå ikke hatt betalingsterminal. Styret blir enige om at hvis valget faller på å leie terminal, vil de nøye seg med kun BankAxept-avtale for å slippe ekstraarbeidet og kostnadene knyttet til å akseptere Visa og MasterCard. Eventuelle tapte salg vil neppe veie opp for de ekstra kostnadene.

Laget er ikke merverdiavgiftspliktig og kan derfor heller ikke få fradrag for inngående merverdiavgift, slik at denne må tas med i beregningen. Slik ser idrettslagets regnestykke ut:

iZettle Nets
Bank Axept logo
Kjøp av 1 kortleser
kr 374
Leie av 1 terminal i 11 dager
kr 825
Etableringsgebyr
0
Etablering og klargjøring terminal
kr 1 238
N/A Bank Axept-avtale
Etablering: kr 990
Abonnement (3 x 150 kr* + mva): kr 563
Transaksjonsgebyr
(1,75 % av kr 60 000)
kr 1 050
BankAxept transaksjonsgebyr 
(600 transaksjoner x 24 øre + mva)
kr 180
N/A BankAxept innløsningsgebyr 
(600 transaksjoner x 12 øre)
kr 72
Totalt kr 1 424 Totalt kr 3 868

*) Oppsigelsestiden på BankAxept er 3 måneder.

I dette eksempelet blir det klart dyrere å leie en tradisjonell terminal enn å kjøpe en kortleser fra iZettle. Den totale kostnaden for leie av terminal utgjør hele 6 % av omsetningen – og da må altså terminalene leveres tilbake etter endt arrangement.

Kostnadene ved innkjøp og bruk av en iZettle kortleser er heller ikke ubetydelige – rundt 2,4 % av den totale omsetningen. Men etter det første arrangementet kan idrettslaget fortsette å bruke kortleseren i flere år framover, uten å betale noe annet enn transaksjonsgebyr på 1,75 %.

Priseksempel 2: Musikkfestival over én helg, med omsetning på 300 000 kr

I vårt andre eksempel er leietiden kortere, men omsetningen høyere. En gruppe ildsjeler arrangerer musikkfestival, og de anslår at betalinger med kort vil utgjøre en omsetning på 300 000 kr med et gjennomsnitt på 250 kr per transaksjon.

Festivalarrangørene regner med å trenge tre betalingsterminaler for å dekke hele arrangementet. I likhet med idrettslaget velger de å kun akseptere BankAxept, ikke Visa og MasterCard. Dette kan være en ulempe dersom festivalen også har utenlandske deltakere. Kostnadsbesparelsen ved ikke å akseptere internasjonale kort må i så fall veies opp mot tapte salg.

Organisasjonen er merverdiavgiftspliktig og får fradrag for inngående merverdiavgift. Prisene i denne tabellen er derfor eks mva. Slik ser festivalarrangørenes regnestykke ut:

iZettle Nets
Bank Axept logo
Kjøp av 3 kortlesere
kr 1 897*
Leie av 3 terminaler i 3 dager
kr 540
Etableringsgebyr
0
Etablering og klargjøring terminal
kr 2 970
N/A Bank Axept-avtale 
Etablering: kr 990
Abonnement (3 x 150 kr**): kr 450
Kortgebyr
(1,75 % av kr 300 000)
kr 5 250
BankAxept transaksjonsgebyr 
(1 200 transaksjoner x 24 øre)
kr 288
N/A BankAxept innløsningsgebyr 
(1 200 transaksjoner x 12 øre)
kr 144
Totalt kr 7 164 Totalt kr 5 382

*) iZettle tilbyr én terminal til 199 kr eks mva for nye kunder. Øvrige terminaler kommer til normalprisen 799 kr.
**) Oppsigelsestiden på BankAxept er 3 måneder.

Her ser vi at det vil koste mindre å leie terminalene enn å kjøpe dem fra iZettle dersom de bare skal brukes til ett arrangement. Dette skyldes i hovedsak at gebyrene for betaling med BankAxept er lavere enn transaksjonsgebyrene til iZettle.

Jo høyere snittbeløpet er, jo bedre kommer BankAxept ut. Hadde gjennomsnittlig kortbetaling vært 125 kroner, ville gebyret til BankAxept blitt det dobbelte av eksempelet.

Dersom arrangørene trenger betalingsterminaler også til fremtidige festivaler, ser imidlertid regnestykket annerledes ut. Ved neste anledning vil ikke iZettle-kortleserne koste noe i innkjøp eller frakt; de eneste kostnadene er transaksjonsgebyrene.

Velger festivalarrangørene i stedet en ny leieavtale, påløper det derimot nye engangskostnader. Etablerings- og klargjøringsgebyr må betales på nytt. Brukerstedsavtalen må enten beholdes og betales hver måned (totalt 1 500 kr for 12 måneder), eller sies opp og inngås på nytt med et nytt etableringsgebyr.

I alle tilfeller blir totalkostnaden ved leie høyere enn å bruke iZettle til neste festival, dersom omsetning og andre tall er uforandret.

For å avgjøre om leie eller eie blir mest lønnsomt for din bedrift eller organisasjon, bør du derfor sette opp et tilsvarende regnestykke med tall som gjenspeiler din omsetning og ditt bruksmønster.