Ønsker du å kunne ta imot betaling med Visa, Mastercard, American Express eller andre internasjonale kort? Da trenger du en avtale med en kortinnløser, hvis du ikke har valgt en pakkeløsning for leie av betalingsterminal der denne tjenesten er inkludert.

En kortinnløser er en bank eller annen finansinstitusjon som tilbyr tjenester på lisens fra kortselskaper.

Kortinnløsning går enkelt sagt ut på å godkjenne og samle inn alle kortbetalinger fra kundene dine, og betale ut oppgjøret til deg som selger.

I Norge har du valget mellom fem innløsere: Bambora, Elavon, Swedbank, Nets og Handelsbanken, samt pakkeløsningen iZettle.

Vi har her oppgitt priser som enten er offentlig tilgjengelige, eller som vi har fått fra innløsernes kundetjenester.

Ikke alle er transparente når det gjelder priser. Helst ser innløserene at du tar kontakt for å få et pristilbud. Vi oppgir her priser som enten er offentlig tilgjengelige, eller som vi har fått på forespørsel fra innløsernes kundetjenester.

Gebyrsatsene kan dessuten varierer fra kunde til kunde, og bedrifter med høyt transaksjonsvolum kan forhandle seg til langt lavere gebyrer enn mindre virksomheter.

Vi fokuserer her på innløsning av betalinger du tar imot med en fysisk betalingsterminal. Innløsning av betalinger i nettbutikk tilbys stort sett av de samme aktørene, men med andre vilkår og som regel separate avtaler. Betalinger med BankAxept skjer også via en separat ordning som vi ikke dekker her.

Nets: Størst i Norge, men byråkratisk

Nets (tidligere Teller) er den største kortinnløseren i Norge, og samarbeider blant annet med banker som DnB og Nordea.

Nets

Nordea tilbød egne innløsningstjenester for Visa og Mastercard fram til 2015, da Nordeas innløsningsselskap ble kjøpt opp av Nets.

Med Nets som innløser kan du motta betaling med Visa, Mastercard, JCB, UnionPay og American Express.

Nets hadde i mange år monopol på American Express-innløsning i Norge, men siden 2016 har også iZettle (se nedenfor) tilbudt dette dersom du bruker iZettles app-baserte kortleser.

Som med Elavon og Diners Club kan du benytte Nets kun til betalinger med American Express, og bruke en annen innløser for Visa og Mastercard.

Velger du en pakkeløsning fra DnB som også inkluderer leie av betalingsterminalen, er månedsprisen for innløsning av Visa og Mastercard på 129 kr og transaksjonsgebyret på 1,80 %. For innløsning av American Express er standard transaksjonsgebyr på 3,85 %.

Les også: Bør du akseptere American Express?

Nets kan være en gunstig partner for bedrifter som bare har kortsalg deler av året, da selskapet tilbyr en egen avtale som gjør at du slipper å betale fulle kostnader utenfor sesongen. Men om du har en pakkeløsning som inkluderer leie av terminal med 36 måneders bindingstid, må du likevel betale månedsavgift og denne fordelen faller bort.

Hvis du ønsker å bruke Nets som innløser, må du søke om avtale via internett.

For mer om priser på kortinnløsning: Hva koster det å ta imot kredittkortbetaling?

iZettle – ny forretningsmodell: flere kort, færre avtaler

iZettle er en utfordrer på betalingsmarkedet, som opererer med en annen forretningsmodell enn tradisjonelle innløsere.

iZettle

iZettle tilbyr en pakkeløsning som omfatter både betalingsterminalen og innløsningstjenestene.

Du kjøper betalingsterminalen, og betaler deretter kun en prosentandel av omsetningen til iZettle, uansett hva slags kort som blir brukt.

Med iZettle inngår du én avtale i stedet flere (terminalleie, og en eller flere innløsning for innløsning av kort). Det eneste du trenger i tillegg er en smarttelefon eller et nettbrett, samt en vanlig bedriftskonto i banken.

Transaksjonsgebyret er på 1,75 %, uansett hvilket kort det betales med. Det er ingen månedspris eller andre faste avgifter, så har du ikke salg betaler du heller ingenting til iZettle.

Som nevnt kan du også gjøre avtale om terminal og innløsning i ett hos enkelte banker samt hos Bambora, men du får da bare Mastercard og Visa, ikke hele spekteret med kort som hos iZettle.

Test: iZettle Reader – attraktiv kortleser med kassa-app og flatt gebyr

Bambora: Ny aktør med prisgunstig pakkeløsning

Bambora er det nyeste tilskuddet til det norske betalingsmarkedet.

Bambora

Selskapet ble etablert i 2015 via en sammenslutning av flere nordiske betalingsselskaper, og er blitt en av Nordens største aktører.

Bambora tilbyr innløsning for Visa og Mastercard via tjenesten Bambora Acceptance. Priser for Bambora Acceptance fås kun på forespørsel.

Bambora tilbyr også en konkurransedyktig pakkeløsning som inkluderer både innløsningstjenesten og leie av selve betalingsterminalen for 299 kr pr måned. Med Bambora One er transaksjonsgebyret for Visa og Mastercard 1,75 %.

Bambora One: Den beste pakkeløsningen for kortbetaling?

Elavon: Global innløser med Diners Club-avtale

Elavon er en global aktør og en av de ledende kortinnløserne i Europa.

Elavon

Med en Elavon-avtale kan du motta betaling med Visa, Mastercard og JCB.

Som eneste norske innløser* tilbyr Elavon også innløsning av Diners Club. Dersom du ønsker å kunne ta imot betaling med Diners Club, er det fint mulig å bruke Elavon kun til dette og inngå avtale med en annen innløser for Visa og Mastercard.

Ifølge Elavons kundetjeneste er årsgebyret for Visa og Mastercard-innløsing på 990 kr (tilsvarer 82,50 kr per måned), og transaksjonsgebyret på 1,99 %. For innløsning av Diners Club betaler norske brukersteder i gjennomsnitt 2,51 % i gebyr, ifølge en undersøkelse foretatt av Norges Bank. Virksomheter med lav omsetning må regne med å betale en høyere sats enn dette.

Elavon opererer med 6 måneders oppsigelsestid. Hvis avtalen sies opp tidligere, pålegges det en avgift.

*) Unntaket er iZettle, som ikke er en innløser i tradisjonell forstand – se nedenfor.

Handelsbanken: Samarbeider med Nets

Handelsbanken er en stor nordisk aktør, og tilbyr oppgjør for Visa og Mastercard via tjenesten Handelsbanken KortOppgjør.

Priser for innløsningstjenestene oppgis kun på forespørsel.

Handelsbanken samarbeider med Nets om utleie av betalingsterminaler, men du kan fint velge betalingsterminal fra en annen leverandør dersom du ønsker å benytte Handelsbanken som innløser.

Swedbank: Størst i Norden

Swedbank Card Services er Nordens største innløser for Mastercard og Visa.

Selv om Swedbank først og fremst er dominerende i Sverige, har de også kontorer i Norge og samarbeider med alle sertifiserte terminalleverandører på det norske markedet, som Nets og Verifone (tidligere Point).

Selv om Swedbank først og fremst er dominerende i Sverige, har de også kontorer i Norge og samarbeider med alle sertifiserte terminalleverandører på det norske markedet, som Nets og Verifone (tidligere Point).

Priser for Swedbanks innløsningstjenester fås kun på forespørsel, men ifølge våre indikasjoner starter Mastercard- og Visa-gebyret på konkurransedyktige 1,45 %. For andre banktjenester ligger imidlertid Swedbanks priser i det øvre sjiktet.