iZettle Advance: Fleksible lån til småbedrifter

Svenske iZettle, leverandør av mobile betalingsløsninger, vil gi små og mellomstore bedrifter enklere tilgang til ekstra kapital i form av forskudd på framtidige kortsalg. For mange små og mellomstore bedrifter er kredittilgang den største begrensende faktoren for videre utvikling og vekst. Særlig nystartede bedrifter mangler ofte tilstrekkelig sikkerhet for å få lån i tradisjonelle [...]