Etter flere år langsom vekst er kontaktløs betaling omsider i ferd med å ta av for alvor. Den kontaktløse betalingsprosessen er raskere og enklere både for selger og kunde, men innebærer også merkostnader for salgsstedene. Bør du som småbedriftseier vurdere å skaffe kontaktløse terminaler?

Kontaktløs betaling, enten via bankkort eller mobiltelefon, er på full fart inn i Norge. Teknologien som muliggjør slike transaksjoner har vært tilgjengelig lenge, mens det har vist seg vanskeligere å utvikle forretningsmodeller som fungerer for alle de mange involverte i verdikjeden.

Nå ser det imidlertid ut til at markedet for kontaktløs betaling omsider er i ferd med å bli modent. De aller fleste nye bankkort som utstedes av bankene er nå kombinerte kort som kan brukes til både tradisjonelle og kontaktløse transaksjoner.

I tillegg utvikles det stadig nye løsninger for mobilbetaling. Lanseringen av Apple Pay i 2014 betraktes av mange som det endelige gjennombruddet for denne typen betaling. Apple Pay er foreløpig bare tilgjengelig i USA og Storbritannia, men etter hvert som løsningen rulles ut i flere land er det sannsynlig at mobilbetaling vil komme for fullt.

Fordeler og ulemper med kontaktløs betaling

Teknologien som brukes ved kontaktløs betaling er den samme enten det betales med kort eller mobil. Den kalles NFC (Near Field Communication) og har vært i bruk i mange år, for eksempel i nøkkelkort på hoteller og månedskort på offentlig transport.

Ved kontaktløs betaling holder kunden et betalingskort eller en mobiltelefon med NFC-antenne mot en leser på betalingsterminalen. Enhetene må være bare noen få centimeter fra hverandre, og terminalen vil bekrefte at transaksjonen er gjennomført. For beløp under 200 kroner trenger ikke kunden å taste PIN-kode.

Den klareste fordelen med kontaktløs betaling er at den er raskere og enklere enn tradisjonelle kortbetalinger, særlig for kjøp under beløpsgrensen som ikke krever PIN eller signatur. Kunden får utført sitt ærend raskere, og selgeren kan kanskje i noen grad redusere køtid og unngå tapte salg.

For salgsstedene innebærer det imidlertid visse merkostnader å legge til rette for kontaktløs betaling. Dersom bedriften eier betalingsterminalene sine, må disse erstattes med nye terminaler som støtter NFC.

Kontaktløse betalinger, som er basert på infrastrukturen til de store kredittkortselskapene, har også vesentlig høyere gebyrer enn vanlige transaksjoner med debetkort (BankAxept). Riktignok har DnB og Telenors kontaktløse mobilbetalingstjeneste Valyou inngått avtale med BankAxept, og satser på å ha mobilbetaling med BankAxept på plass innen utgangen av 2015.

Ny EU-lovgivning vil forhåpentligvis også bidra til at innføringen av kontaktløs betaling ikke innebærer en urimelig belastning for salgsstedene. En ny forordning om interbankgebyrer for korttransaksjoner er nemlig til behandling hos EU-parlamentet og Rådet. Forordningen vil sette et tak på hvor mye salgsstedets bank skal betale til kortbrukerens bank når en transaksjon blir gjennomført, og kan på sikt bidra til lavere gebyrer også på transaksjoner med kredittkort.

Hva med sikkerheten?

Kontaktløse enheter har samme type sikkerhet og sperrerutiner som andre elektroniske betalingsmidler. Et stjålet kort kan ikke brukes til kjøp over 200 kroner uten PIN-kode, og PIN må også oppgis på nytt når det er handlet for mer enn 600 kroner. Kunden vil få stjålne beløp refundert av banken såfremt han eller hun ikke har opptrådt uaktsomt.

Mobilbetaling kan i noen grad til og med gi bedre sikkerhet enn bruk av fysiske kort, da kortdata som kortnummer, utløpsdato og CVV-kode ligger kryptert i mobilen i stedet for i klartekst på kortet.

Slik mottar du kontaktløs betaling

For å kunne ta imot kontaktløs betaling må du ha en betalingsterminal som støtter NFC. De fleste nyere terminaler har allerede denne funksjonen. Hvis terminalen din har NFC-støtte vil skjermen sannsynligvis vise kontaktløs-symbolet nedenfor.

Er du i tvil, sjekk brukermanualen eller spør leverandøren. Hvis terminalen allerede er klar og du ønsker å kunne akseptere kontaktløs betaling, ma du ta kontakt med leverandøren for å be om at tjenesten aktiveres.

Haster det?

kontaktlos-symbolMasterCard har fastslått at alle nye betalingsterminaler som tas i bruk fra 1. januar 2016 må ha støtte for kontaktløs betaling, og alle brukersteder som tar Master og Maestro må ha kontaktløs terminal senest 1. januar 2020.

Bør småbedriftseiere skynde seg å skaffe kontaktløse betalingsterminaler? Ikke nødvendigvis. Virksomheter med mange kunder som handler for relativt små beløp, som for eksempel gatekjøkken og kiosker, er nok de som først vil merke økt etterspørsel etter kontaktløs betaling.

Det er imidlertid ingen tvil om at kontaktløs betaling er kommet for å bli, og forbrukernes vaner og forventninger kan endre seg raskt, ikke minst dersom Apple Pay blir innført i Norge. Vi er fortsatt ikke der at forbrukerne er blitt vant til å forlate huset med mobilen som eneste tilgjengelige betalingsmiddel — men den dagen de gjør det, er det best å være klar.

Kilder

Europalov.no, Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner

BankAxept, pressemelding, 7 mai 2015, Samarbeid med Valyou

MasterCard, pressemelding, 10 September 2014, MasterCard Fast Tracks Mobile Payment Acceptance in Europe Helping Europeans to Tap Everywhere by 2020