Lurer du på hva BankAxept egentlig er, eller hvordan du går fram for å kunne ta betalt med BankAxept?

Her får du en oversikt over de viktigste trekkene ved dette særnorske kortsystemet.

Hvem står bak BankAxept?

BankAxept er en nasjonal kortordning som eies av norske banker i fellesskap. Det er et åpent system, og alle som har konsesjon til å drive bankvirksomhet i Norge kan slutte seg til nettverket.

BankAxept er landets mest brukte betalingssystem, og med god margin: Tre av fire kortbetalinger i norske butikker utføres med BankAxept, og kortene kan benyttes på mer enn 111 000 brukersteder.

bankaxept-logoRøttene til ordningen strekker seg tilbake til 1970-tallet og de første minibankene, men merkevaren BankAxept ble etablert i 1990. Året etter ble det opprettet en felles infrastruktur som gjorde det mulig å samkjøre systemene til alle norske banker og å etablere en felles elektronisk betalingsløsning for fysiske butikker (EFTPOS).

I dag er det Nets Norge Infrastruktur som er operatør av den såkalte Fellesfunksjonen, og som ivaretar oppgavene knyttet til prosesseringen av kortbetalinger via BankAxept.

Terminaler belaster BankAxept før internasjonale kort

Betalinger med kombikort belastes BankAxept, ikke Visa eller Mastercard. Foto: Nordea.

Når BankAxept brukes i fysisk handel, godkjennes betalingen i sanntid.

BankAxept-kort utstedes som debetkort: Kjøpesummen blir trukket fra kortholderens konto så snart transaksjonen er godkjent, og reserveres på debetkonto fram til oppgjøret mellom bankene har funnet sted og pengene kan utbetales til selgeren.

De fleste norske debetkort blir utstedt med både BankAxept og enten Visa eller Mastercard debet.

Når et slikt kombinert kort benyttes til betaling i en betalingsterminal, er de fleste terminaler programmert til å velge BankAxept som standard såfremt salgsstedet har en BankAxept-avtale.

Brukerstedsavtale (BAX-avtale)

For å kunne ta imot betaling med BankAxept-kort må du inngå en brukerstedsavtale, en såkalt BAX-avtale. Tidligere var det bankene som formidlet slike avtaler til sine bedriftskunder, men siden 1. april 2018 distribueres tjenesten av BankAxept AS direkte. Hvis du ønsker å opprette en BAX-avtale må du altså ta kontakt med BankAxept.

I tillegg må du ha en avtale med banken din om innløsning av BankAxept. Mange banker tilbyr pakkeløsninger som inkluderer både leie av betalingsterminal, innløsningsavtale for BankAxept og innløsningsavtale for kredittkort.

Registrering av en ny BAX-avtale koster 990 kroner. Deretter koster abonnementet 150 kroner per måned. Abonnementet faktureres per utsalgssted, og forutsetter at det er gjennomført transaksjoner den aktuelle måneden.

Hvis du i tillegg ønsker å kunne gjennomføre vareretur, koster denne tjenesten 95 kroner per brukersted per måned pluss 1 krone per transaksjon. Abonnementet faktureres enten du har benyttet deg av tjenesten eller ikke.

Du kan betale for tjenesten via Autogiro, Digipost eller EHF (uten gebyr fra BankAxept). Ønsker du papirfaktura, påløper det et gebyr på 100 kroner per faktura.

Konkurransedyktige gebyrer

Systemer for betaling med kort beskrives ofte som enten treparts eller fireparts modeller. Aktørene i en fireparts ordning er

  • kunden (kortholderen)
  • kundens bank
  • selgeren (brukerstedet)
  • selgerens kortinnløser.

BankAxept priser

Etablering: 990 kr
Abonnement: 150 kr/mnd
Vareretur: 95 kr/mnd
Per transaksjon: 24 øre + bankens gebyr

I slike ordninger er det vanlig at banken som utstedte kortet krever en viss prosentsats av transaksjonsbeløpet i formidlingsgebyr fra kortinnløseren. Innløseren på sin side viderefører denne kostnaden til selgeren gjennom sine egne gebyrer. Til syvende og sist er det altså selgeren som bærer kostnaden ved transaksjonen.

BankAxept er også en fireparts kortordning, men i motsetning til systemer som Visa og Mastercard opererer BankAxept uten prosentvis formidlingsgebyr. I stedet belastes brukerne et fast gebyrbeløp per transaksjon.

Standardgebyret for en BankAxept-betaling er 24 øre. Bedrifter med mer enn én million transaksjoner i året får imidlertid volumrabatt som følger:

  • De første 1 000 000 transaksjonene koster 24 øre, uansett volum
  • Fra og med transaksjon 1 000 001 til og med transaksjon 50 000 000 er gebyret 18 øre
  • For transaksjoner ut over 50 000 000 er gebyret 12 øre

I tillegg kommer altså bankenes gebyrer for innløsning. Pr februar 2019 er prisene vi har fått oppgitt fra de største norske bankene som følger:

  • Nordea: 12 øre per transaksjon
  • DNB: 15 øre per transaksjon
  • Sparebank1: 15 øre per transaksjon

Totalt er dette noe dyrere enn før BankAxept AS overtok administrasjonen i 2018, men for de fleste bedrifter er under 40 øre per transaksjon fortsatt en meget konkurransedyktig pris sammenlignet med andre kortsystemer.

Når en kunde betaler med Visa eller Mastercard, koster det deg vanligvis 0,95 – 2 prosent av salgsbeløpet i gebyr. For svært små transaksjoner kan dette utgjøre mindre enn 40 øre, men for betalinger som overstiger cirka 30 kroner, vil BankAxept være billigere. Og jo større beløp, desto mindre prosentandel utgjør det faste BankAxept-gebyret.

Oppgjørsbetingelsene er også gode. Bankene skal sørge for at godkjente transaksjoner godskrives kontoen din senest første virkedag etter at du har sendt transaksjonene inn for oppgjør. Til sammenligning gis oppgjør for betalinger med kredittkort ofte etter tre dager, eventuelt én gang i uka.

Visa og Mastercard øker mer

For deg som selger er altså BankAxept en «god deal», men det er likevel svært få som velger å akseptere kun BankAxept.

Visa og MasterCard: verdens mest brukte kredittkort. Foto: Juri Samsonov.

Visa og Mastercard: verdens mest brukte kredittkort. Foto: Juri Samsonov.

De siste ti årene har BankAxept tapt noe av sin posisjon til internasjonale kortsystemer som Visa og Mastercard. Noen kunder har som prinsipp at de kun betaler med kredittkort for å samle bonuspoeng eller utsette betaling. Tidligere var dette en veldig liten gruppe, men den er nå voksende.

Selv om 73,5 prosent av alle kortbetalinger i Norge i 2017 ble gjort med BankAxept, utgjorde verdien av BankAxept-transaksjonene rundt 60 prosent. Det betyr at gjennomsnittlig beløp betalt med internasjonale betalingskort er høyere enn med BankAxept.

Det kan derfor være mer å tjene på kunder som betaler med kredittkort eller internasjonale debetkort enn med kunder som betaler med BankAxept, fordi den totale kjøpesummen ofte er høyere.

Gebyrene på internasjonale betalingskort presses også nedover. Den mobile kortleseren iZettle har ikke avtale med BankAxept, og tar i stedet Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB og Union Pay. iZettle tar ingen faste månedsgebyrer, og transaksjonsgebyret for kort er på 1,75 prosent.

Oppsummert

BankAxept er et attraktivt kortsystem for selgere. For nyoppstartede virksomheter som trenger en betalingsterminal er det fortsatt verdt å opprette en brukerstedsavtale med BankAxept for å kunne ta imot slike betalinger, dersom man da ikke velger et system som iZettle som har andre fordeler. For noen kan disse fordelene oppveie ulempene ved å ikke ta BankAxept.

Foto øverst på siden: BankAxept