Hva passer best for din bedrift: kjøp av den mobile kortleseren iZettle Reader, eller å leie en Ingenico-terminal fra Nets?

De to terminalene fungerer på ganske forskjellig måte. Med iZettle kjøper du terminalen og betaler deretter kun for bruk uten noen bindingstid, mens med Nets binder du deg til en leiekontrakt i 36 månder. iZettle er en «alt-i-ett» løsning som ikke krever Bax-nummer eller oppgjørskonto, mens du må inngå flere ulike avtaler for å kunne bruke Nets-terminalen.

iZettle Nets
Bindingstid Ingen 36 måneder
Kort i avtale

Du har mulighet til å ta samme type betalingskort med Nets og iZettle, med unntak av BankAxept. iZettle støtter ikke BankAxept, så betalinger med vanlige norske kombikort vil bli belastet Visa- eller Mastercard-delen av kortet.

Hvis du bare er interessert i å kunne ta imot kortbetalinger i en avgrenset periode, se heller vår artikkel om korttidsleie av betalingsterminal.

La oss se på anskaffelsespris, månedsavgifter og transaksjonskostnader.

Ulik prisstruktur

iZettle og Nets har ulik prisstruktur. Etablering med iZettle er svært rimelig. Du kjøper bare selve kortleseren, og har ingen andre oppstartsutgifter.

Er du en helt ny kunde av Nets betaler du i overkant av 1000 kroner for «klargjøring av terminal» som du senere leier, samt i underkant av 1000 kroner for etablering av en avtale for Bank Axept. Med Nets har du faste utgifter per måned for både terminalleie og BankAxept-avtale.

iZettle Nets
Etablering terminal
199 kr eks mva (kjøp av terminal)* (her) 1100 kr ekskl. mva**
Etablering BankAxept N/A 990 kr ekskl. mva
Leie terminal N/A 558 kr pr mnd
Bindingstid terminal ingen 3 år
Månedspris BankAxept N/A 150 kr pr mnd
Vareretur  inkludert i kortgebyret 95 kr pr mnd for BankAxept
Gebyr BankAxept 1,75 % av salgsbeløpet kr 0,24 pr transaksjon (BankAxept avtale) + kr 0,12 – 0,15 til bank
Mastercard og Visa debet 1,75 % av salgsbeløpet 0,95 % av salgsbeløpet
Mastercard og Visa kreditt 1,75 % av salgsbeløpet 1,15 % av salgsbeløpet
American Express, Union Pay, JCB 1,75 % av salgsbeløpet 3,85 % av salgsbeløpet
DinersClub 1,75 % av salgsbeløpet N/A (støttes ikke)
Ekstragebyr for utenlandske kort 0 %
1 % i tillegg til gebyret over
iZettle Nets
Etablering terminal
199 kr eks mva (kjøp av terminal)* (her) 1100 kr ekskl. mva**
Leie N/A 558 kr pr mnd
Bindingstid ingen 3 år
Etablering BankAxept N/A 990 kr ekskl. mva
Abonnement BankAxept N/A 150 kr pr mnd
Vareretur  vareretur inkludert i kortgebyret 95 kr pr mnd for BankAxept
Gebyr BankAxept N/A (belaster Mastercard eller Visa) kr 0,24 pr transaksjon (BankAxept avtale) + kr 0,12 – 0,15 til bank
Mastercard og Visa debet 1,75 % av salgsbeløpet 0,95 % av salgsbeløpet
Mastercard og Visa kreditt 1,75 % av salgsbeløpet 1,15 % av salgsbeløpet
American Express, Union Pay, JCB 1,75 % av salgsbeløpet 3,85 % av salgsbeløpet
DinersClub 1,75 % av salgsbeløpet N/A (støttes ikke)
Ekstragebyr for utenlandske kort 0 %
1 % i tillegg til gebyret over

*) Engangsbeløp for kjøp av kortleser.
**) Klargjøring av leieterminal med 3 års kontrakt.

Som vi ser er etableringskostnadene og de faste månedlige kostnadene betydelig høyere for Nets-terminalen. Vurderingen må imidlertid også ta hensyn til transaksjonsgebyrene, og det er her det blir litt mer komplisert å sammenligne.

Såfremt du har en BankAxept-avtale vil Nets-terminalen automatisk velge BankAxept dersom kunden betaler med et standard kombikort som inkluderer både BankAxept og Visa eller Mastercard.

BankAxept har prisgunstige gebyrer, men er blitt dyrere siden 2018 fordi det nå må betales et gebyr pr transaksjon til både BankAxept AS og banken: 24 øre til BankAxept og 12-15 øre til banken. Jo høyere salgsbeløpet er, desto lavere prosentandel vil gebyret utgjøre.

De tre scenariene nedenfor viser hvordan bedriftens omsetning og fordelingen av ulike typer betalingskort påvirker hvilken løsning som blir mest økonomisk.

For Nets-terminalen har vi tatt utgangspunkt i en leieavtale via DnB med tre års bindingstid, en BAX-avtale med BankAxept, og en avtale om innløsning av Visa og Mastercard med Nets. De fleste andre banker og innløsere har lignende betingelser.

For betalinger med Visa og Mastercard tar DnB 0,95 % av salgssummen i provisjon ved bruk av debetkort, og 1,15 % ved bruk av kredittkort.

For mer «eksotiske» kort som American Express, JCB, Union Pay er gebyrsatsen 3,85 %. I tillegg påløper det 1 % ekstragebyr for betalinger med utenlandske kort.

Hvis kortomsetningen er under 50 000 kr per måned, er iZettle rimeligst uansett hvor stor andel av kundene som ville brukt BankAxept.

iZettle, på den annen side, støtter ikke BankAxept. Hvis en norsk kunde betaler med et kort merket BankAxept, vil iZettle belaste Visa- eller Mastercard-delen av kortet. Med iZettle betaler du 1,75 % av salgssummen i gebyr, uansett hvilket kort kunden benytter.

Spørsmålet blir da: under hvilke forutsetninger vil henholdsvis Nets og iZettle lønne seg?

Scenario 1: 10 000 kr i kortomsetning per måned

iZettle Nets
Forutsetninger: 10 000 kr i kortbetalinger/mnd alle kort 70 % BankAxept, 30 % Visa/Mastercard
Etableringskostnad (fordelt på mnd) 8,31 kr 30,55 kr
Terminalleie og abonnement 0 kr 708 kr
Gebyr BankAxept  N/A 21 kr
Gebyr Visa og Mastercard 175 kr (alle kort) 34,50 kr
Totalt pr måned
183,31 kr 794,05 kr 

Vi forutsetter her at 70 % av betalingene via Nets-terminalen skjer med BankAxept, 30 % med kredittkort fra Visa eller Mastercard, og at gjennomsnittlig transaksjonsbeløp er 80 kr. For enkelhets skyld går vi ut fra at ingen av transaksjonene gjøres med kort med høyere gebyrer, som American Express, eller med utenlandske kort.

For iZettle er gebyret det samme enten kunden betaler med debetkort eller kredittkort, norsk eller utenlandsk, og uansett transaksjonsbeløp.

Etableringskostnad per måned har vi kommet fram til ved å fordele etableringsgebyret over 36 måneder, som er bindingstiden for DnB-avtalen.

I dette scenariet går 183,31 kr av kortomsetningen på 10 000 kr til iZettle, mens hele 794,05 kr — nesten 8 % — går til Nets. Og hvis noen av Visa- og Mastercard-betalingene blir gjennomført med utenlandske kort, blir gebyrene for Nets enda høyere.

Selv dersom 100 % av betalingene via Nets-terminalen ble gjort med BankAxept, ville iZettle kommet best ut. 

Scenario 2: 50 000 kr i kortomsetning per måned

iZettle Nets
Forutsetninger: kr 50 000 i kortbetalinger/mnd Forutsetninger: kr 50 000 i kortbetalinger/mnd (50 % BankAxept, 50 % Visa/Mastercard)
Etableringskostnad
kr 8,31
Etableringskostnad
kr 30,55
Terminalleie og abonnement
kr 0
Terminalleie og abonnement*
kr 803
Gebyr BankAxept
N/A
Gebyr BankAxept
kr 12
Kortgebyr (alle kort)
kr 875
Gebyr Visa og Mastercard
kr 287,50
Totalt pr måned
kr 883,31
Totalt pr måned
kr 1 133,05

*) Inkluderer abonnement for vareretur på kr 95 pr måned. Dette abonnementet er ikke obligatorisk.

Her legger vi til grunn 50 % BankAxept-betalinger og 50 % Visa- eller Mastercard-betalinger for Nets, og et gjennomsnittlig transaksjonsbeløp på 500 kr. Som i de andre scenariene forutsetter vi at driftsperioden for Nets-terminalen er 36 måneder.

Også i dette scenariet blir iZettle Reader billigere i drift enn Nets-terminalen, selv om kostnadene for de to løsningene her ligger nærmere hverandre.

På samme måte som i det første scenariet, vil kostnadene for Nets-terminalen bli høyere dersom noen av Visa- og Mastercard-betalingene gjennomføres med utenlandske kort.

Scenario 3: 150 000 kr i kortomsetning per måned

iZettle Nets
Forutsetninger: kr 150 000 i kortbetalinger/mnd Forutsetninger: kr 150 000 i kortbetalinger/mnd (70 % BankAxept, 30 % Visa/Mastercard)
Etableringskostnad
kr 8,31
Etableringskostnad
kr 30,55
Terminalleie og abonnement
kr 0
Terminalleie og abonnement*
kr 803
Gebyr BankAxept
N/A
Gebyr BankAxept
kr 168
Kortgebyr (alle kort)
kr 2 625
Gebyr Visa og Mastercard
kr 517,50
Totalt pr måned
kr 2 633,31
Totalt pr måned
kr 1 519,05

*) Inkluderer abonnement for vareretur på kr 95 pr måned. Dette abonnementet er ikke obligatorisk.

I det siste regneeksempelet tar vi utgangspunkt i en månedlig kortomsetning på 150 000 kr, et gjennomsnittlig transaksjonsbeløp på 150 kr, samt 70 % BankAxept-betalinger og 30 % Visa- eller Mastercard-betalinger for Nets.

Her ser vi altså at Nets kommer atskillig bedre ut: iZettle blir faktisk nesten dobbelt så dyrt. Dette skyldes først og fremst forutsetningen om at 70 % av betalingene skjer med BankAxept, som har lavere gebyr enn andre kort.

Det er her ikke tatt med at iZettle typisk vil tilby mer konkurransedyktige gebyrer for virksomheter som omsetter for mer enn 100 000 kroner per måned med kort. Dette gjelder for eksempel kafeer med jevn omsetning, der iZettle kan gå ned i prosent for å kunne konkurrere.

Eksempelet illustrer likevel godt at Nets kan bli mer konkurransedyktig sammenlignet med iZettle når omsetningen er høyere, og særlig dersom en stor andel av betalingene skjer med BankAxept.

iZettle tar premium kort til best pris

Med iZettle kan du også motta American Express, Union Pay og JCB for 1,75 % per transaksjon. Med en annen innløser vil gebyrsatsen bli betydelig høyere, med mindre virksomheten din tar imot flere hundre tusen kroner per år i betalinger med disse kortene slik at du kan forhandle deg til bedre betingelser.

Har du mange utenlandske kunder vil iZettle være konkurransedyktig.

Nets har bytteservice

For butikker og kafeer med full fart foran kassen er det viktig å ikke miste dyrbar tid hvis terminalen er nede.

Nets tilbyr ned til fire timers bytteservice i flere deler av landet. For bedrifter med høy og jevn omsetning, kan dette ha stor nytteverdi. Kortleseren iZettle har god stabilitet sålenge du har nettverk fra 3G, 4G eller Wifi. For bedrifter som bruker iZettle Reader daglig vil det likevel være sikrest å ha to kortlesere slik at det finnes et backup. Bestiller man en ny kortleser er leveringstid gjerne 4-5 dager.

Bindingstid avgjørende for mange

Tar bedriften en stor del debet-kort fra norske kunder er det ingen tvil om at en Nets-terminal med BankAxept avtale bør vurderes. Et avgjørende punkt for noen virksomheter å likevel velge iZettle er å unngå faste månedlige utgifter og bindingstid på 36 måneder med Nets. Dersom du sier opp abonemmentet med Nets etter et år, og din månedlige leie er 300 kroner, må bedriften betale leie for de gjenstående to år i leieperioden, dvs 7 200 kroner.

Konklusjon

Hvis du omsetter med kort for under ca 50 000 kr per måned, vil det bli rimeligere å bruke iZettle enn Nets uansett hvor stor andel av kundene som ellers ville brukt BankAxept.

Hvis den månedlige kortomsetningen er på ca 100 000 kr og oppover kan Nets komme bedre ut, men dette vil avhenge av hvor stor andel av transaksjonene som kan benytte BankAxept, om bedriften er villig til å inngå en avtale med bindingstid og hvor mye man verdsetter å ha flere tjenester på samme plattform / avtale.