Hva er mest lønnsomt: å kjøpe den mobile kortleseren iZettle Reader, eller å leie den mobile betalingsterminalen Ingenico iWL250G fra Nets?

I denne artikkelen sammenligner vi priser på to av de mest populære kortbetalingsløsningene for småbedrifter.

iZettle og Nets har ganske ulik prisstruktur. Derfor har vi laget tre ulike scenarier, som viser hvordan bedriftens omsetning og fordelingen av ulike typer betalingskort påvirker hvilken løsning som blir mest økonomisk.

For Nets-terminalen har vi tatt utgangspunkt i en leieavtale via DnB med tre års bindingstid, en BAX-avtale med BankAxept AS, og en avtale om innløsning av Visa og Mastercard med Nets (tidligere Teller). De fleste andre banker og innløsere har lignende betingelser.

Hvis du bare er interessert i å kunne ta imot kortbetalinger i en avgrenset periode, se heller vår artikkel om korttidsleie av betalingsterminal.

iZettle logoNets
 Leie betalingsterminal iZettle ReaderMobil betalingsterminal fra Nets

Du har mulighet til å ta samme type betalingskort med Nets og iZettle, med unntak av BankAxept som iZettle vil ta på Visa eller Mastercard delen av debet-kortet.

La oss se på anskaffelsespris, månedsavgifter og transaksjonskostnader.

iZettle logoNets
Til iZettle
Til Nets
Etablering terminal
199 kr eks mva (kjøp av terminal)* (her)1100 kr ekskl. mva**
Leie
N/A558 kr pr mnd
Bindingstid
ingen3 år
Etablering BankAxept
N/A990 kr ekskl. mva
Abonnement BankAxept
N/A150 kr pr mnd
Vareretur BankAxept
vareretur inkludert i kortgebyret95 kr pr mnd
Gebyr BankAxept
N/A (belaster Mastercard eller Visa)kr 0,24 pr transaksjon
Mastercard og Visa debet
1,75 % av salgsbeløpet0,95 % av salgsbeløpet
Mastercard og Visa kreditt
1,75 % av salgsbeløpet1,15 % av salgsbeløpet
American Express, Union Pay, JCB
1,75 % av salgsbeløpet3,85 % av salgsbeløpet
DinersClub
1,75 % av salgsbeløpetN/A (støttes ikke)
Ekstragebyr for utenlandske kort
0 %
1 % i tillegg til gebyret over

*) Engangsbeløp for kjøp av kortleser.
**) Klargjøring av leieterminal med 3 års kontrakt.

Som vi ser er etableringskostnadene og de faste månedlige kostnadene betydelig høyere for Nets-terminalen. Vurderingen må imidlertid også ta hensyn til transaksjonsgebyrene, og det er her det blir litt mer komplisert å sammenligne.

Det mest brukte kortsystemet i Norge er BankAxept. Fra 1. april 2018 er transaksjonsgebyret for BankAxept på 0,24 kr pr transaksjon. Jo høyere salgsbeløpet er, desto lavere prosentandel vil gebyret utgjøre. For de aller fleste kortbetalinger er BankAxept derfor det billigste alternativet for deg som selger.

Såfremt du har en BankAxept-avtale vil Nets-terminalen automatisk velge BankAxept dersom kunden betaler med et standard kombikort som inkluderer både BankAxept og Visa eller Mastercard.

Les også: Lag og foreninger: Tilby betaling med kort?

For betalinger med Visa og Mastercard tar DnB 0,95 % av salgssummen i provisjon ved bruk av debetkort, og 1,15 % ved bruk av kredittkort.

For mer «eksotiske» kort som American Express, JCB, Union Pay er gebyrsatsen 3,85 %. I tillegg påløper det 1 % ekstragebyr for betalinger med utenlandske kort.

Hvis kortomsetningen er under 50 000 kr per måned, er iZettle rimeligst uansett hvor stor andel av kundene som ville brukt BankAxept.

iZettle, på den annen side, støtter ikke BankAxept. Hvis en norsk kunde betaler med et kort merket BankAxept, vil iZettle belaste Visa- eller Mastercard-delen av kortet. Med iZettle betaler du 1,75 % av salgssummen i gebyr, uansett hvilket kort kunden benytter.

Spørsmålet blir da: under hvilke forutsetninger vil henholdsvis Nets og iZettle lønne seg?

Scenario 1: 10 000 kr i kortomsetning per måned

Vi forutsetter her at 70 % av betalingene via Nets-terminalen skjer med BankAxept, 30 % med kredittkort fra Visa eller Mastercard, og at gjennomsnittlig transaksjonsbeløp er 80 kr. For enkelhets skyld går vi ut fra at ingen av transaksjonene gjøres med kort med høyere gebyrer, som American Express, eller med utenlandske kort.

For iZettle er gebyret det samme enten kunden betaler med debetkort eller kredittkort, norsk eller utenlandsk, og uansett transaksjonsbeløp.

Etableringskostnad per måned har vi kommet fram til ved å fordele etableringsgebyret over 36 måneder, som er bindingstiden for DnB-avtalen.

Tabell 1: Kostnader per måned

iZettle logoNets
Forutsetninger: 10 000 kr i kortbetalinger/mnd
alle kort70 % BankAxept, 30 % Visa/Mastercard
Etableringskostnad (fordelt på mnd)
8,31 kr30,55 kr
Terminalleie og abonnement
0 kr708 kr
Gebyr BankAxept
 N/A21 kr
Gebyr Visa og Mastercard
175 kr (alle kort)34,50 kr
Totalt pr måned
183,31 kr794,05 kr 

I dette scenariet går 183,31 kr av kortomsetningen på 10 000 kr til iZettle, mens hele 794,05 kr — nesten 8 % — går til Nets. Og hvis noen av Visa- og Mastercard-betalingene blir gjennomført med utenlandske kort, blir gebyrene for Nets enda høyere.

Selv dersom 100 % av betalingene via Nets-terminalen ble gjort med BankAxept, ville iZettle kommet best ut. 

Scenario 2: 50 000 kr i kortomsetning per måned

I dette scenariet er kortomsetningen en god del høyere, 50 000 kr per måned.

Her legger vi til grunn 50 % BankAxept-betalinger og 50 % Visa- eller Mastercard-betalinger for Nets, og et gjennomsnittlig transaksjonsbeløp på 500 kr. Som i de andre scenariene forutsetter vi at driftsperioden for Nets-terminalen er 36 måneder.

Tabell 2: Kostnader per måned

iZettle logoNets
Forutsetninger: kr 50 000 i kortbetalinger/mndForutsetninger: kr 50 000 i kortbetalinger/mnd (50 % BankAxept, 50 % Visa/Mastercard)
Etableringskostnad
kr 8,31
Etableringskostnad
kr 30,55
Terminalleie og abonnement
kr 0
Terminalleie og abonnement*
kr 803
Gebyr BankAxept
N/A
Gebyr BankAxept
kr 12
Kortgebyr (alle kort)
kr 875
Gebyr Visa og Mastercard
kr 287,50
Totalt pr måned
kr 883,31
Totalt pr måned
kr 1 133,05

*) Inkluderer abonnement for vareretur på kr 95 pr måned. Dette abonnementet er ikke obligatorisk.

Også i dette scenariet blir iZettle Reader billigere i drift enn Nets-terminalen, selv om kostnadene for de to løsningene her ligger nærmere hverandre.

På samme måte som i det første scenariet, vil kostnadene for Nets-terminalen bli høyere dersom noen av Visa- og Mastercard-betalingene gjennomføres med utenlandske kort.

Scenario 3: 150 000 kr i kortomsetning per måned

I det siste regneeksempelet tar vi utgangspunkt i en månedlig kortomsetning på 150 000 kr, et gjennomsnittlig transaksjonsbeløp på 150 kr, samt 70 % BankAxept-betalinger og 30 % Visa- eller Mastercard-betalinger for Nets.

Tabell 3: Kostnader per måned

iZettle logoNets
Forutsetninger: kr 150 000 i kortbetalinger/mndForutsetninger: kr 150 000 i kortbetalinger/mnd (70 % BankAxept, 30 % Visa/Mastercard)
Etableringskostnad
kr 8,31
Etableringskostnad
kr 30,55
Terminalleie og abonnement
kr 0
Terminalleie og abonnement*
kr 803
Gebyr BankAxept
N/A
Gebyr BankAxept
kr 168
Kortgebyr (alle kort)
kr 2 625
Gebyr Visa og Mastercard
kr 517,50
Totalt pr måned
kr 2 633,31
Totalt pr måned
kr 1 519,05

*) Inkluderer abonnement for vareretur på kr 95 pr måned. Dette abonnementet er ikke obligatorisk.

Her ser vi altså at Nets kommer atskillig bedre ut: iZettle blir faktisk nesten dobbelt så dyrt. Dette skyldes først og fremst forutsetningen om at 70 % av betalingene skjer med BankAxept, som har lavere gebyr enn andre kort.

Eksempelet illustrer likevel godt at Nets blir mer konkurransedyktig sammenlignet med iZettle når omsetningen er høyere, og særlig dersom en stor andel av betalingene skjer med BankAxept.

Konklusjon

Hvis du omsetter med kort for under ca 50 000 kr per måned, vil det bli rimeligere å bruke iZettle enn Nets uansett hvor stor andel av kundene som ellers ville brukt BankAxept.

Hvis den månedlige kortomsetningen er på ca 100 000 kr og oppover kan Nets komme bedre ut, men dette vil avhenge av hvor stor andel av transaksjonene som kan benytte BankAxept.

Med iZettle kan du også motta American Express, Union Pay og JCB for 1,75 % per transaksjon. Med en annen innløser vil gebyrsatsen bli betydelig høyere, med mindre virksomheten din tar imot flere hundre tusen kroner per år i betalinger med disse kortene slik at du kan forhandle deg til bedre betingelser.

Nets tilbyr til gjengjeld ned til fire timers bytteservice i flere deler av landet. For bedrifter med høy og jevn omsetning, kan dette ha stor nytteverdi.

Les mer: