Som landets største banker formidler DnB og Nordea en betydelig andel av det norske markedet for betalingsterminaler. Begge bankene tilbyr pakkeløsninger med betalingsterminaler og innløsning fra Nets, samt alle tilhørende banktjenester du trenger for å ta imot betaling med kort. I begge pakkeløsningene kan du velge mellom en stasjonær (fast) og en mobil terminal.

Men hvordan kommer disse tilbudene ut i sammenligning med hverandre?

  dnb-logo nordea-logo-png
Etablering stasjonær terminal (engangskostnad) Kr 990  Kr 990
Etablering mobil terminal (engangskostnad) Kr 1090  Kr 990
Månedspris stasjonær terminal Kr 459 Kr 418
Månedspris mobil terminal Kr 419 + 260 (servicegebyr) Kr 557
Etablering BankAxept (pr brukersted) Kr 990 Kr 990
Oppgjør BankAxept 1 dag 1 dag
Månedspris Bank Axept Kr 150 Kr 150
Transaksjonsgebyr til BankAxept Kr 0,24 + 0,15 Kr 0,24 + 0,12
Oppgjør Visa/Mastercard Ukentlig 3 dager
Visa, Mastercard debet (% av salgsbeløp) 0,95 % 1,90 %
Visa og Mastercard kreditt (% av salgsbeløp) 1,15 % 1,90 %
Tillegg for bedriftskort og kort utenfor EU + 0.8 – 1% tilbud fra Nets
Transaksjonsgebyr American Express, Union Pay, JCB (% av salgsbeløp) 3,85 % tilbud fra Nets

Hos Nordea er den stasjonære betalingsterminalen en Ingenico iCT250E, som kommuniserer med kassen via bredbånd. Den mobile terminalen, Ingenico iWL250G, benytter GPRS. Kostnader for SIM-kort kommer i tillegg til pakkeprisen.

DNB oppgir ikke på sine nettsider hvilke modeller som inngår i pakkeløsningen, men det er også terminaler levert fra Nets og høyst sannsynlig tilsvarende modeller som i pakken til Nordea.

Leieprisen for terminalene er identisk i de to bankene: Kr 364 pr måned for en fast terminal, og kr 541 pr måned for en mobil terminal. Prisene for klargjøring og utsendelse av terminalene er også den samme.

Etablering i tabellen for den stasjonære terminalen er basert på selvinnstallasjon. Hvis det er behov for innstallasjon med montør koster dette 2 190 kroner via DnB, mens Nordea ikke opererer med en fast pris.

Merk at begge pakkeløsningene forutsetter tre års bindingstid for terminalleien.

Innløsningstjenester

For å kunne ta imot oppgjør fra betalinger med BankAxept må du ha en brukerstedsavtale (BAX-avtale) med BankAxept AS, samt en innløsningsavtale med banken.

For å kunne ta imot betaling med Visa, Mastercard og andre internasjonale kort må du i tillegg ha en innløsningsavtale med en kortinnløser som Nets. Benytter du et av pakketilbudene vi omtaler her, inngår innløsningsavtalen med Nets i pakken.

Les også: Motta kredittkortbetaling: Hvem tilbyr kortinnløsning?

Også her er det noen små forskjeller i prisene. Hos Nordea koster det kr 750 å etablere en BankAxept avtale, mens DnB tar kr 950 per brukersted. DnB tar en månedspris på kr 150 og et transaksjonsgebyr på kr 0,22 for oppgjør med BankAxept, sammenlignet med henholdsvis kr 135 og kr 0,20 hos Nordea.

Har man mange BankAxept transaksjoner kommer man klart bedre ut med Nordea her.

Til gjengjeld tar DnB et lavere transaksjonsgebyr for betalinger med Visa og MasterCard – 1,8 % versus 1,9 % hos Nordea. Gebyrsatsen for innløsning av betalinger med American Express er 3,85 % hos begge.

Les også: Hva koster det å ta imot kredittkortbetaling?

Terminalene kan benyttes frittstående, eller integreres med et kassesystem. Ønsker du integrert kasse koster dette ekstra. Begge terminalene kan benyttes til å ta imot kontaktløse betalinger og har stor fargeskjerm.

Begge pakkeløsningen har en bytteservice på 4 timer.

Kilder:

DnB: Priser betalingsterminaler

Nordea: Pakketilbud på betalingsterminal og kortinnløsning