Svenske iZettle, leverandør av mobile betalingsløsninger, vil gi små og mellomstore bedrifter enklere tilgang til ekstra kapital i form av forskudd på framtidige kortsalg.

For mange små og mellomstore bedrifter er kredittilgang den største begrensende faktoren for videre utvikling og vekst. Særlig nystartede bedrifter mangler ofte tilstrekkelig sikkerhet for å få lån i tradisjonelle banker. I en undersøkelse foretatt av Europakommisjonen i 2014 oppga mer enn en tredjedel av SMBene at de ikke hadde klart å skaffe nødvendig finansiering for å vokse.

En økende andel småbedrifter tyr derfor til nye og utradisjonelle finansieringsløsninger, som person-til-person-lån (P2P) og crowdlending. Nå har markedet for alternative finansieringskilder fått et nytt tilskudd gjennom lanseringen av iZettle Advance.

Les også vår test av betalingsløsningen iZettle.

Raske lån uten søknad eller sikkerhet

iZettle har i flere år tilbudt små foretak og organisasjoner en mobil og fleksibel løsning for å motta betalinger med kort, ved hjelp av en rimelig kortleser som enkelt kobles til en smarttelefon eller et nettbrett. Nå lanserer de iZettle Advance, en ny tjeneste som gir selskapets kunder adgang til lån i form av forskudd på framtidige kortsalg.

Tjenesten krever verken lånesøknad eller sikkerhetsgaranti. iZettle bruker sine egne data fra bedriftens betalingshistorikk til å beregne framtidig salg, betalingsevne og risiko, og skreddersyr et tilbud til de kundene som kvalifiserer for tilgang til tjenesten.

Bedriftene som får tilbudet velger hvor mye de vil låne innenfor tilbudets rammer, og hvor raskt de kan nedbetale lånet.

iZettle Reader 2
iZettle Reader 2

Når låneavtalen er inngått frigjøres midlene i løpet av få dager. Lånet kan benyttes som arbeidskapital, eller til å investere i videre utvikling av bedriften. Som eksempler viser iZettle til El Taco Truck i Stockholm, som benyttet iZettle Advance til å finansiere åpningen av to nye tacobiler, og til kjøpmannen Jaime Morales som brukte de ekstra midlene til å utvide vareutvalget sitt og til å kjøpe reklameplass i radio og sosiale medier.

Nedbetaling i takt med bedriftens salg

Nedbetalingen av lånet er helautomatisert, ved at avdragene trekkes som en prosentandel av hvert kortsalg. Nedbetalingen skjer altså i takt med bedriftens aktivitet. Virksomheter med ujevn inntektsstrøm vil dermed nedbetale raskere i perioder med stor aktivitet, samtidig som de slipper å bekymre seg for avdragene i dårligere tider.

I motsetning til tradisjonelle banklån betaler ikke bedriftene renter på lånet, men en fast avgift som også nedbetales over en viss tid. iZettle krever ikke tilleggsavgifter selv om nedbetalingen skulle ta lenger tid enn forventet, og skåner dermed bedriftseierne for ubehagelige overraskelser.

“Vi har hatt som mål å skape en finansieringstjeneste som er helt tilpasset småbedriftenes behov”, uttaler Carl-Richard Häggman, Chief Risk Officer for iZettle, i en pressemelding. “Tjenesten gjør det mulig for små bedrifter å foreta nødvendige investeringer i virksomheten, på egne betingelser og med et minimum av papirarbeid”.

iZettle Advance skal innføres gradvis i selskapets europeiske markeder. Det er foreløpig ikke oppgitt noen dato for når tjenesten blir tilgjengelig i Norge, men kunder i de skandinaviske landene skal være de første som får tilbud om tjenesten.

“Den tradisjonelle finansnæringen har lenge oversett småbedriftene. Vår ambisjon er at de skal kunne vokse og blomstre. Med iZettle Advance tar vi akkurat samme tilnærming som da vi startet iZettle for fem år siden og snudde opp ned på kortbetalingsmarkedet for småbedrifter”, sier Jacob de Geer, administrerende direktør og medgrunnlegger i iZettle.

En milepæl for iZettle

Med iZettle Advance tar iZettle sitt første steg utenfor kortbetalingsmarkedet, og lanseringen representerer dermed en milepæl for selskapets ambisjoner om å utvide sin produktportefølje.

For å finansiere utviklingen og ekspansjonen av iZettle Advance har iZettle hentet inn 60 millioner euro i frisk kapital gjennom en såkalt Serie D-finansiering, ledet av selskapets tidligere investorer Intel Capital og Zouk Capital og med bidrag fra sine nåværende institusjonelle investorer.

Oppdatering juni 2016: Tilbudet er nå tilgjengelig i Norge. For å komme igang, registrer deg på iZettle sine nettsider.