Å ta imot betaling med kort er blitt lettere enn noen gang. I stedet for å investere i en dyr betalingsterminal og et komplisert og kostbart kassasystem kan man nå skaffe seg enkle, kompakte og rimelige kortlesere som fungerer med kun en smarttelefon eller et nettbrett og en gratis app.

Kortterminal til iPhone, iPad eller Android-enhet: Noe for deg?

I denne artikkelen sammenligner vi prisene på de to ledende modellene på det norske markedet: iZettle Kortleser Pro og Nets Miniterminal iCMP.

Nets
Nets Miniterminal iCMP
izettle-logo
iZettle Reader
miniterminal-icmp izettle-pro-no
Innkjøpspris  Kr 1 300 eks. mva  Kr 399 eks. mva*
 Etableringskostnad  Kr 950  Kr 0
 Månedspris terminal  Kr 200  Kr 0
Månedspris BankAxept  Kr 150  NA
Transaksjonsgebyr 2,5% for MasterCard og Visa, 0,22 kr for BankAxept*  1 – 2,75% av omsetning
Kort BankAxept, MasterCard, Visa Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro, JCB, Diners Club
Kontaktløs betaling  Ja Ja
BAX-nummer påkrevet  Ja  Nei
Oppsigelsestid 3 måneder  Ingen bindingstid
Maks antall transaksjoner per mnd 350 Ingen øvre grense

* Totalpris med moms og frakt via tilbudslink for våre lesere: 499 kr.
** Prisene er basert på DNB sin pakkepris for Nets Miniterminal

Siden de to løsningene har såpass forskjellig prisstruktur, er det kanskje ikke umiddelbart lett å se hvilken av dem det vil lønne seg å velge. La oss derfor gjøre noen regneeksempler.

Eksempel 1: Elevbedrift

Sundet Ungdomsskole har etablert en elevbedrift, som har eksistert i flere år og overføres fra den ene 10.-klassen til den neste. Elevene drifter en liten bruktbutikk som er åpen to ettermiddager i uka, og selger også kaffe og vafler i åpningstiden.

Omsetningen ligger på cirka 10 000 kroner i måneden gjennom skoleårets 10 måneder, og gjennomsnittskunden handler for 100 kroner. Elevene gjennomfører altså ca 1 000 transaksjoner i året. De gjetter at halvparten av disse vil bli betalt med kort dersom de skaffer en betalingsterminal, men siden det sannsynligvis vil gjelde de største beløpene, anslår de at kortkjøp vil utgjøre 70% av omsetningen, altså 70 000 kroner.

Siden elevbedrifter med lav omsetning ikke er merverdiavgiftspliktige og derfor heller ikke kan få fradrag for inngående merverdiavgift, må denne tas med i innkjøpsprisen for terminalene.

Hvis elevene velger en Nets Miniterminal iCMP, vil regnestykket se slik ut. Vi forutsetter at elevene har valgt å kun akseptere BankAxept, ikke Visa og MasterCard.

Nets Første år Påfølgende år
Innkjøp terminal inkl. mva Kr 1 625  0
Etableringsgebyr Kr 950  0
Månedspris terminal (12 x 200) Kr 2 400 Kr 2400
Månedspris BankAxept (12 x 150) Kr 1 800 Kr 1 800
BankAxept gebyr (500 transaksjoner x 0,22) Kr 110 Kr 110
Totalpris Kr 6 885 Kr 4 310

Med 70 000 kroner i årlig kortsalg vil elevene måtte betale iZettles maksimale gebyrsats på 2,75 %. Med iZettle Kortleser Pro ser regnestykket dermed slik ut:

izettle-logo Første år Påfølgende år
Innkjøp terminal inkl. mva* Kr 817,50  0
Transaksjonsgebyr Kr 1 925 Kr 1 925
Totalkostnad Kr 2 742,50 Kr 1 925

I dette eksempelet er valget enkelt. Nets-terminalen koster nesten tre ganger så mye som iZettle det første året, og mer enn dobbelt så mye i påfølgende år.

Eksempel 2: Gårdsbutikk

Kari og Carlos driver gårdsbutikk med salg av egenprodusert honning, ost og syltetøy, og har en omsetning på 500 000 kroner årlig. Kundene handler i gjennomsnitt for 500 kroner (totalt 1000 transaksjoner), og så godt som alle betaler med kort.

Om lag 20 % av kundene betaler med Visa eller MasterCard, resten bruker BankAxept.

Nets Første år Påfølgende år
Innkjøp terminal inkl. mva Kr 1 625  0
Etableringsgebyr Kr 950  0
Månedspris terminal (12 x 200) Kr 2 400 Kr 2 400
Månedspris BankAxept (12 x 150) Kr 1 800 Kr 1 800
BankAxept gebyr (800 transaksjoner x 0,22) Kr 176 Kr 176
Visa og MasterCard gebyr (2,5% av 100 000) Kr 2 500 Kr 2 500
Totalpris Kr 9 451 Kr 6 876

Med et årlig kortsalg på 500 000 kroner er iZettles gebyrsats 2,45%, og dette regnestykket ser dermed slik ut:

 izettle-logo Første år Påfølgende år
Innkjøp terminal  Kr 817,50  0
Transaksjonsgebyr (2,45% av 500 000) Kr 12 250 Kr 12 250
Totalkostnad Kr 13 067,50  Kr 12 250

For Kari og Carlos er det altså Nets-terminalen som kommer best ut, særlig etter det første året. Her ser vi at en høy andel transaksjoner med BankAxept (80% av volum) med høyt gjennomsnittsbeløp (kr 500) var fordelaktig med Nets.

For dem som omsetter for kr 500 000 i året blir vurderingen slik: Jo høyere andel med BankAxept, og jo høyere gjennomsnittlig transaksjonsbeløp, jo bedre vil Nets Miniterminal komme ut i forhold til iZettle.

For Kari og Carlos er det likevel en begrensning ved Nets Miniterminal de må være klar over: det er et tak på transaksjoner per måned på 350. For Kari og Carlos er gårdsbutikken svært sesongbetont. Butikken holdes åpent fra slutten av april til begynnelsen av oktober, men 70-80% av omsetningen skjer i juli og august. Her må Kari og Carlos regne på om antall transaksjoner kan gå over 350 for august, den beste måneden i året.

Eksempel 3: Smykkebod

Anita lager og selger smykker. Det meste av produksjonen selges gjennom nettbutikk, men én dag i uka har hun salgsbod på et torg ved ett av anløpene til Hurtigruta.

I likhet med Kari og Carlos omsetter salgsboden for 500 000 kroner i året med et gjennomsnitt på 500 kroner per kunde, men ettersom de fleste av kundene hennes er turister, er det her 80 % som betaler med kredittkort og bare 20 % med BankAxept.

Med Nets Miniterminal iCMP får Anita følgende kostnader:

Nets Første år Påfølgende år
Innkjøp terminal inkl. mva Kr 1 625  0
Etableringsgebyr Kr 950  0
Månedspris terminal (12 x 200) Kr 2 400 Kr 2 400
Månedspris BankAxept (12 x 150) Kr 1 800 Kr 1 800
BankAxept gebyr (200 transaksjoner x 0,22) Kr 44 Kr 44
Visa og MasterCard gebyr (2,5% av 400 000) Kr 10 000 Kr 10 000
Totalpris Kr 16 819 Kr  14 244

Med iZettle Kortleser Pro er regnestykket det samme som for Kari og Carlos:

izettle-logo Første år Påfølgende år
Innkjøp terminal  Kr 817,50 (eller Lite gratis her)
Transaksjonsgebyr (2,45% av 500 000) Kr 12 250 Kr 12 250
Totalkostnad Kr 13 067,50 Kr 12 250

For Anita kommer iZettle best ut det første året på grunn av de høyere oppstartkostnadene med Nets, mens deretter er det rundt 2 000 kroner å spare på iZettle.

Konklusjon

Som vi ser, er iZettle Kortleser Pro Contactless det klart rimeligste alternativet for virksomheter med lav omsetning.

Hvis bedriften derimot tar kortbetalinger for mer enn halv million kroner i året, kan Nets Miniterminal være rimeligere hvis en stor andel av kjøpene betales med BankAxept, mens iZettle fortsatt vil være konkurransedyktig dersom en stor andel av kundene bruker kredittkort.

Vi anbefaler derfor at du lager ditt eget regnestykke, med din egne hypoteser for omsetning og andel kredittkortbetalinger, for å finne ut hvilken terminal som vil være mest lønnsom for deg.